Pagina1 van 1
Forum

Welkom bij de Tweaking4All gemeenschapsforums!
Voor je gaat deelnemen, bekijk de Forum Regels!

Specifieke onderwerpen: Start het onderwerp met de naam van het programma of systeem.
Bijvoorbeeld “MacOS X – Jouw vraag“, of bijvoorbeeld “MS Word – Jouw Tip of Truc“.

Merk op: Omschakelen naar een andere taal zal niet werken als je een post aan het lezen bent aangezien er waarschijnlijk geen vertaling beschikbaar is.

Share:
Notifications
Clear all

Lazarus - Windows - Download een bestand (HTTPS) zonder OpenSSL  

  RSS

Hans
 Hans
(@hans)
Noble Member Admin
Lid geworden: 7 jaar geleden
Berichten: 1354
5 december 2019 13:14  

Soms hebben we een simpele manier nodig om informatie te downloaden vanuit het Internet, en tegenwoordig is daarbij het HTTPS protocol de standaard.

Helaas zijn de meest tools voor Lazarus afhankelijk van OpenSSL (Indy, Synapse, etc), wat dus wil zeggen dat je OpenSSL DLL's met jouw application moet leveren, iets wat ik zelf liever niet doe.

De fix hiervoor is gebruik maken van Windows Internet (WinINet) application programming interface (API), m.b.v. de volgende code die de wininet unit gebruikt (source):

Uses ... wininet ...


...


function GetWebPage(const Url: string): string;
var
  NetHandle: HINTERNET;
  UrlHandle: HINTERNET;
  Buffer: array[0..1023] of Byte;
  BytesRead: dWord;
  StrBuffer: UTF8String;
begin
  Result := '';
  BytesRead := Default(dWord);
  NetHandle := InternetOpen('Mozilla/5.0(compatible; WinInet)', INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, nil, nil, 0);
 
  // NetHandle valid?
  if Assigned(NetHandle) then
    Try
      UrlHandle := InternetOpenUrl(NetHandle, PChar(Url), nil, 0, INTERNET_FLAG_RELOAD, 0);
 
      // UrlHandle valid?
      if Assigned(UrlHandle) then
        Try
          repeat
            InternetReadFile(UrlHandle, @Buffer, SizeOf(Buffer), BytesRead);
            SetString(StrBuffer, PAnsiChar(@Buffer[0]), BytesRead);
            Result := Result + StrBuffer;
          until BytesRead = 0;
        Finally
          InternetCloseHandle(UrlHandle);
        end
      // o/w UrlHandle invalid
      else
        ShowMessage('Cannot open URL: ' + Url);
    Finally
      InternetCloseHandle(NetHandle);
    end
  // NetHandle invalid
  else
    raise Exception.Create('Unable to initialize WinInet');
end;
{$ENDIF} 

ReageerCitaat
Share: