Pagina1 van 1
Forum

Welkom bij de Tweaking4All gemeenschapsforums!
Voor je gaat deelnemen, bekijk de Forum Regels!

Specifieke onderwerpen: Start het onderwerp met de naam van het programma of systeem.
Bijvoorbeeld “MacOS X – Jouw vraag“, of bijvoorbeeld “MS Word – Jouw Tip of Truc“.

Merk op: Omschakelen naar een andere taal zal niet werken als je een post aan het lezen bent aangezien er waarschijnlijk geen vertaling beschikbaar is.
Deel:
Meldingen
Alles wissen

Lazarus Pascal - Hoe bepaal je de macOS versie?


 Hans
(@hans)
Noble Member Admin
Deelgenomen: 8 jaar geleden
Berichten: 2018
Topic starter  

Ik kreeg deze vraag toevallig vandaag, en maakte er een klein demo projectje van - misschien heeft iemand er wat aan ...

Niet vergeten:

- {$modeswitch objectivec1}
- uses CocoaAll

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}
{$modeswitch objectivec1}
interface

uses
 Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls, CocoaAll;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private

 public

 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption := NSProcessInfo.ProcessInfo.operatingSystemVersionString.UTF8String;

 Label2.Caption := IntToStr( NSProcessInfo.ProcessInfo.OperatingSystemVersion.majorVersion ) + '.' +
          IntToStr( NSProcessInfo.ProcessInfo.OperatingSystemVersion.minorVersion ) + '.' +
          IntToStr( NSProcessInfo.ProcessInfo.OperatingSystemVersion.patchVersion );
end;

end.

BeantwoordenCiteren
Onderwerp trefwoorden

Bevalt je wat je hier ziet, en wil je graag helpen? 

Uiteraard is de beste manier van helpen, door anderen hier te helpen met hun vragen. Maar je kunt ons ook op andere manieren helpen:

- Shop bijvoorbeeld bij Amazon, het kost je niks extra, maar het kan zijn dat wij een kleine commissie ontvangen,
- stuur me een koffie via PayPal ($5, $10, $20, or zelf kiezen),
- je kunt ook een Patreon worden,
- of BitCoin (BTC), of BitCoinCash (BCH) doneren.

Deel: