Pagina1 van 1

ASCII HTML Tabel – Alle HTML en DOS ASCII Tekens

ASCII HTML Tabel – Alle HTML en DOS ASCII Tekens
   3

Ik heb jaren al een oude Microsoft DOS 6.0 handboek op m’n bureau liggen, alleen maar als referentie voor ASCII karakter codes.

Toen ik jaren geleden in HTML begon te prullen maakte ik een ASCII tabel voor de oude WeetHet website. Maar die tabel had wat tekortkomingen en nu heb ik dan eindelijk de tijd eens genomen om een betere versie te maken.

In de tabel kun je alle 256 ASCII (DOS) karakters terug vinden met de HTML tegenhanger … inclusief decimale en hexadecimale waarden, HTML codes zowel in tekst als nummers, beschrijving van de karakters en zelfs de oude DOS karakters voor het tekenen met blokken …
ASCII HTML Tabel – De Verschillen

Als eerste wil ik je wijzen op het feit dat de oude ASCII/DOS karakters niet altijd even goed overeenkomen met de positie in de HTML karakters. Vooral als we gaan kijken naar de karakters boven de 127, of te wel de zogenaamde Extended Character set van DOS.

ASCII/DOS Karakters >127, of te wel de extended character set voor DOS, zijn dus niet hetzelfde onder HTML.
In onderstaande tabel vindt je al de DOS karakters. Ik heb twee extra kolommen toegevoegd zodat je kunt zien wat de HTML tegenhanger is.

Voor URL encoding, schrijf je een procent teken, gevolgd door het hexadecimale nummer.
Bijvoorbeeld een spatie is karakter 32 (decimaal), met 20 als zijn hexadecimale waarde. Met URL encoding wordt dit dus %20.

Beweeg over de gekleurde tekens voor een uitleg van wat het teken voor moet stellen.

HTML vs ASCII Tekens
DEC HEX Esc HTML Entities DOS/ASCII DEC HEX HTML Entities DOS/ASCII
Numerisch Alpha TEKEN Numerisch Alpha TEKEN TEKEN DOS2HTML
0 00 \0 NULL 128 80 € € Ç Ç
1 01 SOH 129 81 ü ü
2 02 STX 130 82 ‚ ‚ é é
3 03 ETX 131 83 ƒ ƒ ƒ â â
4 04 EOT 132 84 „ „ ä ä
5 05 ENQ 133 85 … … à à
6 06 ACK 134 86 † † å å
7 07 \a BELL 135 87 ‡ ‡ ç ç
8 08 \b BS 136 88 ˆ ˆ ˆ ê ê
9 09 \t TAB 137 89 ‰ ‰ ë ë
10 0A \n LF 138 8A Š Š Š è è
11 0B \v VT 139 8B ‹ ‹ ï ï
12 0C \f FF 140 8C Œ Œ Œ î î
13 0D \r CR 141 8D ì ì
14 0E SO 142 8E Ž Ž Ž Ä Ä
15 0F SI 143 8F Å Å
16 10 DLE 144 90 É É
17 11 DC1 145 91 ‘ ‘ æ æ
18 12 DC2 146 92 ’ ’ Æ Æ
19 13 DC3 147 93 “ “ ô ô
20 14 DC4 148 94 ” ” ö ö
21 15 NAK 149 95 • • ò ò
22 16 SYN 150 96 – – û û
23 17 ETB 151 97 — — ù ù
24 18 CAN 152 98 ˜ ˜ ˜ ÿ ÿ
25 19 EM 153 99 ™ ™ Ö Ö
26 1A SUB 154 9A š š š Ü Ü
27 1B \e ESC 155 9B › › ¢ ¢
28 1C FS 156 9C œ œ œ £ £
29 1D GS 157 9D ¥ ¥
30 1E RS 158 9E ž ž ž ₧
31 1F US 159 9F Ÿ Ÿ Ÿ ƒ ƒ
32 20 \s  Space 160 A0     á á
33 21 ! ! 161 A1 ¡ ¡ ¡ í í
34 22 \” " " 162 A2 ¢ ¢ ¢ ó ó
35 23 # # 163 A3 £ £ £ ú ú
36 24 $ $ 164 A4 ¤ ¤ ¤ ñ ñ
37 25 % % 165 A5 ¥ ¥ ¥ Ñ Ñ
38 26 & & & 166 A6 ¦ ¦ ¦ ª ª
39 27 \’ ' 167 A7 § § § º º
40 28 ( ( 168 A8 ¨ ¨ ¨ ¿ ¿
41 29 ) ) 169 A9 © © © ⌐
42 2A * * 170 AA ª ª ª ¬ ¬
43 2B + + 171 AB « « « ½ ½
44 2C , , 172 AC ¬ ¬ ¬ ¼ ¼
45 2D - 173 AD ­ ­ ­ ¡ ¡
46 2E . . 174 AE ® ® ® « «
47 2F / / 175 AF ¯ ¯ ¯ » »
48 30 0 0 176 B0 ° ° ° ░
49 31 1 1 177 B1 ± ± ± ▒
50 32 2 2 178 B2 ² ² ² ▓
51 33 3 3 179 B3 ³ ³ ³ │
52 34 4 4 180 B4 ´ ´ ´ ┤
53 35 5 5 181 B5 µ µ µ ╡
54 36 6 6 182 B6 ¶ ¶ ╢
55 37 7 7 183 B7 · · · ╖
56 38 8 8 184 B8 ¸ ¸ ¸ ╕
57 39 9 9 185 B9 ¹ ¹ ¹ ╣
58 3A : : 186 BA º º º ║
59 3B &#59; ; 187 BB » » » ╗
60 3C &#60; &lt; < 188 BC &#188; &frac14; ¼ &#x255D;
61 3D &#61; = 189 BD &#189; &frac12; ½ &#x255C;
62 3E &#62; &gt > 190 BE &#190; &frac34; ¾ &#x255B;
63 3F &#63; ? 191 BF &#191; &iquest; ¿ &#x2510;
64 40 &#64; @ 192 C0 &#192; &Agrave; À &#x2514;
65 41 &#65; A 193 C1 &#193; &Aacute; Á &#x2534;
66 42 &#66; B 194 C2 &#194; &Acirc; Â &#x252C;
67 43 &#67; C 195 C3 &#195; &Atilde; Ã &#x251C;
68 44 &#68; D 196 C4 &#196; &Auml; Ä &#x2500;
69 45 &#69; E 197 C5 &#197; &Aring; Å &#x253C;
70 46 &#70; F 198 C6 &#198; &AElig; Æ &#x255E;
71 47 &#71; G 199 C7 &#199; &Ccedil; Ç &#x255F;
72 48 &#72; H 200 C8 &#200; &Egrave; È &#x255A;
73 49 &#73; I 201 C9 &#201; &Eacute; É &#x2554;
74 4A &#74; J 202 CA &#202; &Ecirc; Ê &#x2569;
75 4B &#75; K 203 CB &#203; &Euml; Ë &#x2566;
76 4C &#76; L 204 CC &#204; &Igrave; Ì &#x2560;
77 4D &#77; M 205 CD &#205; &Iacute; Í &#x2550;
78 4E &#78; N 206 CE &#206; &Icirc; Î &#x256C;
79 4F &#79; O 207 CF &#207; &Iuml; Ï &#x2567;
80 50 &#80; P 208 D0 &#208; &ETH; Ð &#x2568;
81 51 &#81; Q 209 D1 &#209; &Ntilde; Ñ &#x2564;
82 52 &#82; R 210 D2 &#210; &Ograve; Ò &#x2565;
83 53 &#83; S 211 D3 &#211; &Oacute; Ó &#x2559;
84 54 &#84; T 212 D4 &#212; &Ocirc; Ô &#x2558;
85 55 &#85; U 213 D5 &#213; &Otilde; Õ &#x2552;
86 56 &#86; V 214 D6 &#214; &Ouml; Ö &#x2553;
87 57 &#87; W 215 D7 &#215; &times; × &#x256B;
88 58 &#88; X 216 D8 &#216; &Oslash; Ø &#x256A;
89 59 &#89; Y 217 D9 &#217; &Ugrave; Ù &#x2518;
90 5A &#90; Z 218 DA &#218; &Uacute; Ú &#x250C;
91 5B &#91; [ 219 DB &#219; &Ucirc; Û &#x2588;
92 5C \\ &#92; \ 220 DC &#220; &Uuml; Ü &#x2584;
93 5D &#93; ] 221 DD &#221; &Yacute; Ý &#x258C;
94 5E &#94; ^ 222 DE &#222; &THORN; Þ &#x2590;
95 5F &#95; _ 223 DF &#223; &szlig; ß &#x2580;
96 60 &#96; ` 224 E0 &#224; &agrave; à α &alpha;
97 61 &#97; a 225 E1 &#225; &aacute; á β &beta;
98 62 &#98; b 226 E2 &#226; &acirc; â γ &gamma;
99 63 &#99; c 227 E3 &#227; &atilde; ã π &pi;
100 64 &#100; d 228 E4 &#228; &auml; ä Σ &Sigma;
101 65 &#101; e 229 E5 &#229; &aring; å σ &sigma;
102 66 &#102; f 230 E6 &#230; &aelig; æ µ &micro;
103 67 &#103; g 231 E7 &#231; &ccedil; ç τ &tau;
104 68 &#104; h 232 E8 &#232; &egrave; è Φ &Phi;
105 69 &#105; i 233 E9 &#233; &eacute; é θ &theta;
106 6A &#106; j 234 EA &#234; &ecirc; ê Ω &Omega;
107 6B &#107; k 235 EB &#235; &euml; ë δ &delta;
108 6C &#108; l 236 EC &#236; &igrave; ì &infin;
109 6D &#109; m 237 ED &#237; &iacute; í φ &phi;
110 6E &#110; n 238 EE &#238; &icirc; î ε &epsilon;
111 6F &#111; o 239 EF &#239; &iuml; ï &cap;
112 70 &#112; p 240 F0 &#240; &eth; ð &equiv;
113 71 &#113; q 241 F1 &#241; &ntilde; ñ ± &plusmn;
114 72 &#114; r 242 F2 &#242; &ograve; ò &ge;
115 73 &#115; s 243 F3 &#243; &oacute; ó &le;
116 74 &#116; t 244 F4 &#244; &ocirc; ô &#x2320;
117 75 &#117; u 245 F5 &#245; &otilde; õ &#x2321;
118 76 &#118; v 246 F6 &#246; &ouml; ö ÷ &divide;
119 77 &#119; w 247 F7 &#247; &divide; ÷ &asymp;
120 78 &#120; x 248 F8 &#248; &oslash; ø ° &deg;
121 79 &#121; y 249 F9 &#249; &ugrave; ù &#x2219;
122 7A &#122; z 250 FA &#250; &uacute; ú · &middot;
123 7B &#123; { 251 FB &#251; &ucirc; û &radic;
124 7C &#124; | 252 FC &#252; &uuml; ü &#x207F;
125 7D &#125; } 253 FD &#253; &yacute; ý ² &sup2;
126 7E &#126; ~ 254 FE &#254; &thorn; þ &#x25A0;
127 7F DEL 255 FF &#255; &yuml; ÿ &nbsp;

 

Ondersteun ons ...


Jouw ondersteuning wordt zeer gewaardeerd, en hoeft zelfs niets te kosten. Bijvoorbeeld door links naar ons te delen op social media, of andere websites.

Andere vormen kunnen ook gratis zijn (b.v. shoppen op Amazon).
Alle opbrengsten worden gebruikt voor web-hosting kosten, project hardware en software, koffie, etc.

Hartelijk dank voor wie al heeft bijgedragen!
Het is altijd geweldig om te zien hoe men mijn artikeltjes en applicaties weet te waarderen.

Merk op dat het klikken op affiliate links een kleine commissie voor ons kunnen genereren - dit wordt zeer gewaardeerd.

Reacties


Er zijn 3 reacties welke je hieronder kunt lezen.
Je kunt jouw eigen opmerkingen plaatsen m.b.v. dit formulier, of een reactie op een bestaande opmerking plaatsen door op de "Beantwoorden" knop te klikken.

 • 25 nov 2014 - 12:22 - A. Smit Reactie Link

  GEWELDIG! had na interne verhuizing nog waar 1 papier a4 met ascii tabel en daar is een kat op gaan maffen. totaal gekreukt dus. ik ben weer helemaal blij!

  tx!

  Beantwoorden

  A. Smit

  • 25 nov 2014 - 12:44 - hans - Auteur: Reactie Link

   Dank je wel! 

   Had zelf het probleem dat ik het oude DOS 6.2 boek had weg gemikt … even vergeten dat daar de ASCII tabel in stond. Vandaar deze pagina – mooi om te horen dat je er wat aan hebt … en hartelijk dank voor het plaatsen van een leuk bericht! 

   Beantwoorden

   hans

 • 23 mrt 2016 - 11:04 Reactie Link
  PingBack: www.tweaking4all.nl

  […] Een enkel teken (of character – zie onze character lijst) […]Jouw Opmerking ...

Plaats hier geen grote bestanden (zoals source codes, log files of config files). Gebruik hiervoor het Forum.

Delen:
*
*
Laat me per email weten als er nieuwe reacties zijn.
       Je kunt jouw RSS reader gebruiken om reacties te volgen.


Tweaking4All gebruikt de gratis Gravatar dienst voor Avatar weergave.